Önemli Duyuru: KKDİK Son Kayıt Tarihi Uzatıldı!

KKDIK kaydı 1 Ocak 2021’de başlamıştı ve son kayıt tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlenmişti. Ancak, 23 Aralık 2023’te Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KKDİK mevzuatı kapsamındaki son kayıt tarihinin resmi olarak ertelendiğini duyurdu. Bu duyurunun temel amacı, İngiltere REACH sürecinde olduğu gibi farklı tonaj bantları için son kayıt tarihleri belirlemektir.

Duyurunun Önemli Noktaları: 

 • 12. maddeye (birden fazla kayıt sahibi tarafından verilerin ortak sunumu) yeni bir paragraf eklenerek, TOBB’a (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) lider kayıt sahiplerinin seçimi, veri ve maliyet paylaşımı, ortak kayıt süreci ile ilgili sorumluluklar verilmiştir.
 • Yönetmeliğin 24. ve 25. (SIEF oluşumu) maddelerinde başlangıç ve bitiş tarihleri “31/12/2023″ten “31/12/2030″a kadar uzatılmıştır.
 • MBDF (SIEF)’lerin bitiş tarihi 31/12/2025’ten 31/12/2032’ye kadar uzatılmıştır.
 • Ön kayıt tarihleri kaldırılmış ve Bakanlık tarafından yayımlanacak prosedür ve ilkelere göre belirlenen zaman çizelgelerine referans verilmiştir.
 • Geçiş maddesi ile yeni son kayıt tarihleri belirlenmiştir:
  • 1000 tonun üzerindeki maddeler, Aquatic Acute 1 veya Aquatic Chronic 1 (H400, H410) olan 100TPA üzerindeki maddeler ve CMR kategori 1A veya 1B olan 1 TPA üzerindeki maddelerin kayıt süresi 31/12/2026 olarak belirlenmiştir.
  • 100 TPA üzerindeki maddelerin kayıt süresi 31/12/2028 olarak belirlenmiştir.
  • 1 TPA üzerindeki maddelerin kayıt süresi 31/12/2030 olarak belirlenmiştir.
 • Değerlendirme, izin listesine dahil etme ve izin için aday maddeler listesinin oluşturulması işlemleri 31/12/2026 tarihine kadar başlayacaktır.

GPC Türkiye olarak, uzman ekibimizle Türkiye’deki ticaretinizin güvenliğini sağlamak için her zaman yanınızdayız. Bize ulaşın.

Scroll to Top