TÜRKİYE KİMYASAL YÖNETMELİĞİ

KKDİK Hakkında

TÜRKİYE REACH

4

KKDİK Nedir?

KKDİK (Türkiye REACH) 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kimyasal envanterini düzenlemek, tehlikeli maddelere ilişkin güvenli kullanım ve risk yönetimini sağlamak ve tehlikeli madde veya prosedürlere alternatifleri teşvik etmek amacıyla, kimyasallar ve karışımlara ilişkin mevcut üç yönetmeliğin yerine geçmiştir. KKDİK hükümleri EU REACH ile çok benzerdir. 

KKDİK kayıt dönemi 1 Ocak 2021 tarihinde başlamıştır.  

Türkiye pazarına girmek isteyen ancak ön kayıt tarihini kaçıran ihracatçılar hala ön kayıt yaptırabilirler. İhracatçılar, ortak kaydın avantajlarından yararlanabilmek ve KKDİK Madde Bilgisi Değişim Forumu’na (MBDF) katılabilmek adına bir an önce ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  

KKDİK zaman çizelgesi 3 ana aşamadan oluşmaktadır: 

 • Ön-kayıt (Son tarih geçti)
 • Kayıt (Farklı tonaj bantları için farklı son kayıt tarihleri)
 • Kayıt sonrası  

KKDİK Kayıt Süreci Devam Ediyor!

Türkiye’ye ihracat yapanların, süreçlerini güvence altına almak adına mümkün olan en kısa sürede geç ön kayıtları yaptırmaları (31 Aralık 2020’den önce yapılmadıysa) önemle tavsiye edilir. Ortak kayıtlar için MBDF faaliyetlerine aktif olarak katılabilmek için ön kayıt büyük önem taşımaktadır. 

KKDİK, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren son kayıt tarihi olan 31 Aralık 2023 tarihine kadar yalnızca ön kaydı yapılmış maddelerin Türkiye pazarına arzına izin vermektedir. Ön kayıt, karmaşık uyumluluk gereklilikleri olmaksızın GPC Türkiye’nin MBDF’lerde sizin çıkarlarınızı en iyi şekilde temsil etmesini sağlayan bir aktivitedir.

KKDİK kapsamlı bir yönetmeliktir ancak bazı maddeler ya radyoaktif atıklar gibi belirli mevzuatlar kapsamında oldukları için ya da polimerler gibi daha az riskli oldukları için kayıttan muaf tutulurlar. Kayıt süreci her madde için aynı değildir, örneğin bazı koşullar altında yerinde veya taşınan izole edilmiş ara maddelerin kaydı nispeten kolaydır. 

Kayıt gereklilikleri, maddenin imal ya da ithal edilen tonajına göre değişir. Tonaj bandı arttığında ek bilgiye ihtiyaç duyulur. Örneğin; maddenin tonajı yıllık 10-100 ton olduğunda Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) sağlanmalıdır. Bu nedenle, en iyi ve en kolay aksiyon, madde bilgilerini bize e-posta yoluyla göndermek olacaktır ve size KKDİK kapsamında kişiselleştirilmiş mevzuat yükümlülükleri planını sağlayacağız. 

Güncel Son Kayıt Tarihleri

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KKDİK mevzuatı kayıt süreci için yeni son tarihleri açıkladı. 

 • KKDİK kapsamında ön kayıt işlemlerinin, Bakanlığın yakın zamanda genelge veya benzeri bir resmi tebliğle yayınlayacağı takvime göre tamamlanması gerekmektedir. 
 • Kayıt için tonaj bantları AB REACH gibidir (tam kayıt için 1-10; 10-100; 100-1000 ve 1000+ ton/yıl ve ara kayıt için <1000 veya >1000 ton/yıl). 
 • KKDİK mevzuatı kapsamında son kayıt tarihi, tonaj bandına ve madde sınıflandırmasına bağlıdır:
  • 31 Aralık 2026: 1000+ ton/yıl, eğer madde suda yaşayan kronik/akut ise 100+ ton/yıl, eğer madde CMR 1A/B ise 1, 1+ ton/yıl 
  • 31 Aralık 2028: 100+ ton/yıl 
  • 31 Aralık 2030: 1+ ton/yıl

Ortak Kayıt

Ortak kaydın amacı, kayıt ücretini ortak kayıta katılanlar arasında bölerek; maliyeti ve hayvan testi sayısını azaltmaktır. Her bir madde için MBDF üyeleri tarafından atanan lider kayıt ettirenler, MBDF adına ortak kayıt dosyasını hazırlar ve sunar. GPC Türkiye, talebiniz üzerine lider kayıt ettiren rolünü üstlenebilir. EU REACH mevzuatında 400 lider kaydı dahil olmak üzere yaklaşık 1200 kayıt dosyasını yöneten GPC, birçok madde için veri sahibidir. Bu nedenle, size liderliğini yaptığımız MBDF’ler için çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir kayıt süreci geçirme avantajını sunuyoruz.

Yararlı olabilecek diğer websiteleri

KKDIK

KKDİK Dokümanımıza Göz Atın!

Bunları da keşfedin....

REACH

AB Kimyasal Yönetmeliği

K-REACH

Kore Kimyasal Yönetmeliği

CMSR

Hindistan Kimyasal Yönetmeliği

UK REACH

İngiltere Kimyasal Yönetmeliği

Scroll to Top