AB KİMYASAL YÖNETMELİĞİ

EU REACH Hakkında

AB REACH

10

AB REACH Nedir?

REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelir. 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

REACH, Avrupa Birliği’ndeki kimya endüstrisinin rekabet gücünü artırırken, kimyasalların oluşturabileceği risklerden insan sağlığını ve çevreyi korumak amaçlı kabul edilen bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Ayrıca, hayvanlar üzerindeki test sayısını azaltmak ve maddelerin tehlike kategorisinin değerlendirmesi için alternatif yöntemleri teşvik eder.

Prensip olarak, REACH tüm kimyasal maddeler için geçerlidir. Bunlar sadece endüstriyel süreçlerde değil, aynı zamanda günlük yaşamımızda, örneğin temizlik ürünlerinde, boyalarda, giysi ve elektrikli ev aletleri gibi eşyalarda kullanılanları da kapsamaktadır. Bu nedenle, yönetmeliğin Avrupa Birliği genelindeki çoğu şirket üzerinde etkisi vardır.

Yönetmeliğe uymak için şirketler, AB’de ürettikleri ve pazarladıkları maddelerle bağlantılı riskleri belirleyip yönetmek ve dosya bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) sunmak zorundadır. ECHA, risklerin yönetilememesi durumunda maddelerin kullanımını kısıtlayabilir.

REACH Süreci Nasıldır?

REACH, maddelerin özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmek için prosedürler oluşturur. Şirketlerin kimyasal maddelerini kaydettirmesi ve bunu yapabilmek için aynı maddeyi kaydettiren diğer şirketlerle birlikte çalışması gerekir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), uygunlukları için her bir madde kaydını inceler ve değerlendirir. AB üye ülkeleri, insan sağlığı ve çevreyi koruma adına seçilen maddeleri değerlendirir. Yetkililer ve Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın bilimsel komitesi, maddelerin risklerinin yönetilip yönetilemeyeceğini değerlendirir.

Yetkililer, riskleri yönetilemez durumdaysa tehlikeli maddeleri yasaklayabilir. Ayrıca, bir kullanımı kısıtlamaya veya önceden izne tabi kılmaya karar verebilirler.

REACH Zaman Çizelgesi

REACH Kayıt Süreci

Kayıt

  • Bir madde, bir kayıt
  • Ortak kayıt

Her kayıt ettiren için hayvan testi ve veri ücretini en aza indirmek adına REACH, kayıt verilerinin Avrupa Kimyasallar Ajansı’na ortak sunulması yoluyla tüm kayıt ettirenler arasında veri paylaşımını teşvik etmektedir. REACH’in ana prensibi “bir madde, bir kayıt”tır.

Ortak kayıt sürecinde, aynı kimyasalların imalatçılarından biri kendisini lider kayıt ettiren olarak aday gösterir ve lider kayıt ettiren veya REACH konsorsiyumu, veri toplama, teknik dosya & Kimyasal Güvenlik Raporu (CSR) hazırlama ve ortak kayıt dosyasının ECHA’ya sunulması gibi işlerin çoğunu yapmakla yükümlüdür. Diğer ortak kayıt ettirenlerin yalnızca ortak kayıt dosyasına başvurmak adına lider kayıt ettirene veya konsorsiyuma belirli bir ücret ödemesi ve ardından IUCLID6’da kayıt dosyasının ilgili bölümünü hazırlaması gerekir.

REACH Kayıt Dosyası

Bir kayıt dosyası iki bölümden oluşur: Teknik Dosya ve Kimyasal Güvenlik Raporu.

1) Teknik Dosya
* Üretici/ithalatçının kimliği
* Maddenin kimliği, hacmi ve tanımlanmış kullanımları
* Sınıflandırma ve etiketleme
* Ek VII ila X’e göre çalışma raporu ve kapsamlı çalışma özetleri (fizyokimyasal, toksikolojik, eko-toksikolojik özellikler)
* Test önerisi
* Omurgalı hayvanlar üzerinde testlerin yapılıp yapılmadığının beyanı vb.

2) Kimyasal Güvenlik Raporu (>10 ton/yılda)
* İnsanlar için tehlike değerlendirmesi, fizikokimyasal özellikler değerlendirmesi, çevresel tehlike değerlendirmesi ve PBT/vPvB değerlendirmesi
* Tehlikeli veya PBT/vPvB olarak sınıflandırılırsa maruz kalma senaryosu gereklidir; her kullanım için operasyonel koşullar ve risk yönetimi önlemleri; maruz kalma tahmini

Yararlı olabilecek diğer websiteleri

EU REACH

EU REACH Dokümanımıza Göz Atın!

Bunları da keşfedin....

KKDIK

Türkiye Kimyasal Yönetmeliği

K-REACH

Kore Kimyasal Yönetmeliği

CMSR

Hindistan Kimyasal Yönetmeliği

UK REACH

İngiltere Kimyasal Yönetmeliği

Scroll to Top