KORE KİMYASAL YÖNETMELİĞİ

K-REACH Hakkında

KORE REACH

2

K-REACH (Kore REACH) Nedir?

Kore Çevre Bakanlığı (MoE), 1 Ocak 2015 tarihinde Kimyasal Maddelerin Kayıt ve Değerlendirme mevzuatı yayınlanmıştır. Bu mevzuat aynı zamanda K-REACH olarak da biliniyor. Son değişiklik 13 Nisan 2021’de yayınlanmıştır.

Çevreyi ve insan sağlığını korumayı amaçlayan K-REACH, kimyasalların bildirilmesi ya da kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması olmak üzere dört süreçle açıklanmaktadır.

K-REACH kapsamında, bir maddenin envanterde listelenip listelenmediğine bağlı olarak kimyasal maddeler, mevcut maddeler, yeni maddeler ve öncelikli mevcut kimyasal (PEC) maddeler olmak üzere 3 kategoriye ayrılabilir. Uyumluluk prosedürleri tonaj bandına ve ürünün kategorisine göre farklılık göstermektedir.

2 tür muafiyet bulunmaktadır. Bunlardan ilki onay gerekli muafiyettir. İkinci ise eylem gerektirmeyen muafiyettir. Muafiyet kanıtı, gerekli muafiyetin onaylanması için sunulmalıdır.

K-REACH Kayıt Türleri

Yeni Madde

Yeni bir kimyasal maddenin üreticileri veya ithalatçıları, üretim veya ithalattan önce maddeleri kaydettirmelidir. Yılda 100 kilogramdan daha az olan maddeler için sadece bildirim yapmak yeterlidir ve tehlike değerlendirilmesine gerek yoktur.

PEC Madde

Öncelikli Mevcut Kimyasal (PEC) madde üreticileri ve ithalatçıları, maddelerini imal etmeden ve ithalat yapmadan önce kayıt yapmak zorundadır. Bu kimyasalların ön kayıt dönemi çoktan geçtiği için artık mümkün değildir.

Mevcut Madde

Yıllık 1 tonun üstündeki maddeler, (muaf maddeler hariç), verilen ödemesiz kullanım süre zarfında kaydedilmeleri gerekmektedir. Sadece ön bildirim yapan firmalar ödemesiz sürelere hak kazanabilir.

Mevcut maddeler için son kayıt tarihi maddenin tonaj bandına göre değişmektedir. Her tonaj bandı için son kayıt tarihinden sonra o tonajda olan mevcut maddeler için ön kayıt yapılamaz. Ayrıca Kore’de yer almadan önce kayıtlı olması gerekir.

Mevcut maddeler için kayıtların son tarihi:

  • 1000+ ton: 31.12.2021
  • 100-1000 ton: 31.12.2024
  • 10-100 ton: 31.12.2027
  • 1-10 ton: 31.12. 2030

Yararlı olabilecek diğer websiteleri

K-REACH

K-REACH Dokümanımıza Göz Atın!

Bunları da keşfedin....

KKDIK

Türkiye Kimyasal Yönetmeliği

REACH

AB Kimyasal Yönetmeliği

CMSR

Hindistan Kimyasal Yönetmeliği

UK REACH

İngiltere Kimyasal Yönetmeliği

Scroll to Top