GBF (Güvenlik Bilgi Formu) Hakkında Önemli Duyuru

güvenlik bilgi formu (GBF/SDS) hazırlama

12 Şubat 2024 tarihinde, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kimyasallar Yardım Masası aracılığıyla Güvenlik Bilgi Formları (GBF) hakkında bir duyuru yayınladı.

Duyurunun önemli noktaları şunlardır:

  • Yönetmelik Değişiklikleri: 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği, 13.12.2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır.
  • Mevcut SDS’lerin Durumu: 29204 sayılı Resmi Gazete’ye göre hazırlanan mevcut GBF’lerin, sınıflandırma, madde kabulü veya reddi, veya KKDİK Ek-17 altındaki kısıtlama listesine ekleme gibi yeni veriler elde edilmedikçe güncellenmesine gerek yoktur. Bu GBF’lerin geçerliliği devam etmektedir.
  • Güncellenmiş Prosedür: Önceki yönetmeliğe göre SDS hazırlayanların belge süreleri sona erdikten sonra, GBF’ler KKDİK Yönetmeliği kapsamında sertifikalandırılmış Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından KKDİK hükümlerine uygun olarak güncellenmelidir.
  • Yeni Standartlar ve Sertifikasyon Süreci: 31.12.2023 tarihinden sonra, GBF’ler yalnızca KKDİK yönetmeliği Madde 18 gerekliliklerine göre sertifikalandırılmış Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanacaktır.
  • EÇBS Başvurusu: Hazırlanan GBF’ler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içindeki Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi’ne yüklenmelidir.

İşletmeniz İçin Ne Anlama Geliyor?

  • Mevcut SDS’leri kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak maddeyle ilgili bilgi veya süreçlerde değişiklik olursa güncellenmesi gerekebilir.
  • Aşağı akış kullanıcılarının taleplerine bağlı olarak, GBF’lerin gözden geçirilmesi gerekebilir.
  • Güvenlik bilgi formlarındaki sınıflandırmanın KKDİK kayıt dosyalarındaki sınıflandırmaya benzer olmasına dikkat edilmelidir.
  • Yeni hazırlanan tüm GBF’ler KKDİK yönetmeliğine uygun olmalıdır.
  • Mevcut GBF’leriniz önceki yönetmeliklere uygun değilse, mümkün olan en kısa sürede güncellenmelidir.

Sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarından oluşan ekibimiz ile sizin adınıza yeni GBF’ler hazırlayabilir, mevcut olanları gözden geçirebilir ve eski yönetmelikten KKDİK’e uygun olacak şekilde güncelleyebiliriz!

Bize ulaşmak için: sales@tr.gpcregulatory.com

Scroll to Top