HİNDİSTAN KİMYASAL YÖNETMELİĞİ

CMSR Hakkında

HİNDİSTAN REACH

8

ICMSR Nedir? (Hindistan REACH)

Hindistan Kimyasal (Yönetimi ve Güvenliği) Kuralları (ICSMR), Hindistan’da şu anda kimyasal yönetimi için kullanılan çerçevedeki kuralları değiştirmek için teklif edilen kurallar dizisidir. Kapsayıcı bir düzenleme olarak, CMSR, maddelerin üretimini, ithalatını, markette yer almasını, karışımlarda yer alışını, eşyalardaki maddeleri ve ara maddeleri düzenler.

CMSR’ın Güncel Durumu

CMSR’ın 5. taslağını 24 Ağustos 2020’de yayınlanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) bildirilmesi ve bakanlık geri bildirimi sürecinden sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kimler Etkileniyor?

  • Hindistan’daki üreticiler ve ithalatçılar CMSR ile uyumlu olmak zorundadır. Ayrıca, alt kullanıcılar için de bazı zorunluluklar içerir.  
  • Hindistan pazarına ürün arz etmek isteyen yabancı kuruluşlar yükümlülükleri yerine getirmek adına Yetkilendirilmiş Temsilci (AR) atamalı ve CMSR’a uyum sağladığından emin olmalıdır.  
  • Miktarı yılda 1 tondan fazla olan maddeler için bildirim yapmak zorunludur. Buna ek olarak, sadece CMSR Liste 2’de “Kaydedilmesi Gereken Öncelikli Maddeler” olarak listelenen maddelerin kaydedilmesi gerekir.  

CMSR İçin Temel Gereklilikler Nelerdir?

Bildirim

Hindistan bölgesinde yer alacak 1 yıllık 1 tonun üstündeki bütün maddeler için bildirim yapma zorunluluğu vardır. 

CMSR, üreticilerin, ithalatçıların ve yetkilendirilmiş temsilcilerin maddelerini bildirmelerini gerektiren ilk bildirim dönemini (INP) kapsamaktadır. Mevcut taslak, CMSR’ın yürürlüğe girmesinden itibaren 180 günlük bir ilk bildirim dönemi sunar. Bildirilen madde ilk bildirim dönemi boyunca Mevcut Madde olarak değerlendirilir. 

Bildirilmeyen maddeler ilk bilirim dönemi boyunca Yeni Madde olarak değerlendirilir. Eğer Hindistan pazarında yer alacak madde yıllık 1 tonun üstündeyse, Hindistan Bölgesi’ne girmeden en az 60 gün önce bildirim yapmak zorundadırlar. 

Kayıt

Bildirime ek olarak, eğer bazı maddeler Hindistan Bölgesi’nde yer alacaksa ve yıllık 1 tonun üstündeyse kaydetmek zorunlu olacaktır. Bu maddeler ayrıca, üretici veya ithalatçı başına yılda 1 tondan fazla miktarda salınması amaçlanan veya muhtemel olan eşyalarda mevcut olduklarında da kayıt gerektirecektir. 

CMSR, kayıt için bir listeleme yaklaşımı benimser. Liste 2’de listelenen tüm maddeler, listeye dahil edilmelerini takip eden 18 ay içinde kaydedilmek zorundadır.  

Ara maddeler, kimyasal işlemlerde başka maddelere dönüştürülmek üzere üretilen, tüketilen veya kullanılan maddeler, miktarlarına ve depolanmalarına veya taşınmalarına göre değişen Kayıt yükümlülüklerine tabidir. 

Raporlama

Bildirim ve kayıt sırasında sunulan bilgiler düzenli olarak güncellenmelidir. 

Takvim yılının ilk 60 günü boyunca bildirilen tüm maddeler için bir yıllık rapor düzenlenmelidir. Bu rapor bildirim süresince yapılan herhangi bir değişikliği ve Hindistan Bölgesinde yer alacak kesin miktarı da içermelidir (geçerli ücret değişiklikleri dahil).  

Tescil sırasında sunulan bilgilerdeki değişiklikler, tehlike veya risk yönetimini etkiliyorsa, tescil ettirenin değişikliklerden haberdar olmasından sonraki 60 gün içinde bildirilmelidir.

Uyumluluk Stratejileri

İşletmeler, CMSR kapsamında yaklaşan yükümlülüklere hazırlanmak için şunları yapabilir: 

  1. Mevzuat ekibinin kurulması  
  2. Madde envanterinin hazırlanması 
  3. Hindistan pazarında tonajın belirlenmesi 
  4. Alt kullanıcılarınızla iletişimin başlatılması  
  5. CMSR hakkında güncel bilgilerin takip edilmesi 
  6. CMSR için şirket içi eğitimlerin düzenlenmesi  
  7. CMSR ilgili madde listelerinin takibi: (Öncelikli madde listesi Liste 2, Zararlı madde listesi (Liste 10,11,12)) 

Yararlı olabilecek diğer websiteleri

CMSR

CMSR Dokümanımıza Göz Atın!

Bunları da keşfedin....

KKDIK

Türkiye Kimyasal Yönetmeliği

REACH

AB Kimyasal Yönetmeliği

K-REACH

Kore Kimyasal Yönetmeliği

UK REACH

İngiltere Kimyasal Yönetmeliği

Scroll to Top