KİMYASAL SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME

GPC Hizmetlerimiz

Kimyasal Sınıflandırma ve Etiketleme

Kimyasal sınıflandırma ve etiketleme, kimya endüstrisinde güvenlik ve mevzuata uyumu sağlamak açısından büyük önem taşır. Bu hizmetler, kimyasalları doğru bir şekilde sınıflandırarak ve etiketleyerek standartlara uyumu sağlar ve temel bilgilerin iletişimini kolaylaştırır. Bu hizmetlere yapılan yatırım, güvenlik ve çevresel sorumluluk konusundaki taahhüdü yansıtır. Eksiksiz sınıflandırma ve etiketleme, açık iletişimi teşvik eder, riskleri azaltır ve uluslararası ticareti destekler. Sonuç olarak, bu hizmetler, karmaşık kimya endüstrisinde operasyonel bütünlüğün devamlılığını sağlamak ve mevzuatla uyumlu kalabilmek adına kritik bir rol oynamaktadır. 

Kimyasal Sınıflandırma ve Etiketleme Nedir?

Kimyasal sınıflandırma ve etiketleme, herkes için bir güvenlik rehberi işlevi görür. Etiketler ve Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS) aracılığıyla kimyasallar hakkında kritik bilgiler sunarak, çalışanları ve çevreyi tehlikeli maddelerden koruyan bir koruma kalkanı oluşturur. Kimyasal güvenlik alanında, bu sadece bir yönetmelik maddesi değil, aynı zamanda güvenli bir rota izlediğimizden emin olmamızı sağlayan stratejik bir savunmadır. Kimyasallarla çalışan işletmeler için, yönetmeliklere uyum sağlamak yalnızca zorunluluk değil, aynı zamanda işlemleri güvenli, bilinçli ve çevre dostu bir şekilde yönetmek için stratejik bir adımdır. 

Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) Nedir?

Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS), kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi amacıyla 70’ten fazla ülke tarafından kabul edilmiş standartlar bütünüdür. Bu sistem, kimyasalları zararlılıklarına göre kategorize etmek için tutarlı kriterler sağlar ve aynı zamanda etiketler ve Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS) gibi zararlılık iletişim unsurlarının düzenli olmasını garanti eder. Bu küresel metodoloji, kimyasal güvenlik pratiklerini standart hale getirerek, uluslararası risk değerlendirmesi ve iletişimi için evrensel bir dil geliştirir. İş dünyası için GHS uyumluluğu, yalnızca bir zorunluluk olmanın ötesinde, küresel pazarlarda etkin şekilde faaliyet göstermek ve kimyasal tehlikeler hakkında açık bir iletişim sağlamak adına stratejik bir gerekliliktir. 

CLP/SEA nedir?

CLP/SEA, Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme anlamına gelir. Bu kavram, Avrupa Birliği’nin Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) uygulamasını temsil etmektedir. CLP/SEA yönetmeliği, kimyasal madde üreticileri ve ithalatçılarını, ürünlerini GHS kriterlerine göre sınıflandırmalarını, etiketlemelerini ve paketlemelerini zorunlu kılmaktadır.

Zararlılık Tanımlama ve Sınıflandırma Süreci Nedir?

Zararlılık tanımlama ve sınıflandırma süreci aşağıdaki adımları içerir: 

 1. Üründe bulunan kimyasal maddeleri ve karışımları belirleyin. Bu bilgi, ürünün formülasyonundan veya bireysel bileşenlerin tedarikçilerinden elde edilebilir. 
 2. Kimyasal maddelerin ve karışımların fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi toplayın. Bu bilgiler, güvenlik bilgi formlarından, teknik bilgi formalarından veya bilimsel literatürden sağlanabilir. 
 3. Kimyasal maddelerin ve karışımların potansiyel zararlarını belirleyin. Bu, maddelerin ve karışımların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi ve mevcut toksikolojik verilerin incelenmesi ile yapılabilir. 
 4. Kimyasal maddeleri ve karışımları GHS kriterlerine göre sınıflandırın. GHS kriterleri, maddelerin ve karışımların potansiyel zararlılıklarına, örneğin yanıcılık, toksisite ve aşındırıcılık gibi faktörlere dayanır.

GPC Türkiye Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

GPC Türkiye, kimyasal sınıflandırma ve etiketleme konularında, aşağıdaki hizmetlerle size yardımcı olabilir: 

 1. Uygulanabilir mevzuat gereksinimleri belirleme 
 2. Ürünleriniz hakkında gerekli bilgileri toplama 
 3. Ürünlerinizi GHS ve CLP/SEA’ya uygun olarak sınıflandırma ve etiketleme 
 4. Ürünleriniz için Güvenlik Bilgi Formları hazırlama 

GPC Türkiye Müşterisi Olmanın Yararları

GPC Türkiye müşterisi olarak aşağıdaki avantajlardan faydalanacaksınız: 

 1. Deneyimli mevzuat uzmanlarından oluşan bir ekibe erişim 
 2. Özel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kişiselleştirilmiş hizmet 
 3. Ürünlerinizin tüm mevzuat gerekliliklere uygun olarak sınıflandırıldığını, etiketlendiğini ve paketlendiğinden emin olmak  

Bizimle İletişime Geçin!

Kimyasal sınıflandırma ve etiketleme hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Yararlı olabilecek diğer websiteleri

GPC Türkiye hizmetlerimizi keşfedin...

Scroll to Top