KİMYASAL MADDE KAYDI VE BİLDİRİMİ

GPC Hizmetlerimiz

Kimyasal Madde Kaydı ve Bildirimi

Kimyasal madde kayıt ve bildirim hizmetleri, kimyasal kullanımın uyumluluk ve güvenlik standartlarına erişmesi için zorunludur. GPC Türkiye, REACH kaydı başta olmak üzere, küresel düzeyde REACH benzeri mevzuatlara uyum sağlama konusunda derinlemesine uzmanlık sunmaktadır. GPC Türkiye ile çalışmak, mevzuatın karmaşıklıklarını aşarak etkin bir kimyasal yönetimi ve uyumluluk sürecini garanti altına alırken, uzman desteği sağlar. 

Kimyasal Madde Kaydı ve Bildirimin Önemi

Etkili kimyasal madde kaydı ve bildirimi, insan sağlığının korunması, çevrenin sürdürülebilirliğinin muhafaza edilmesi ve yasal mevzuatlara uyumun sağlanması açısından önemlidir. Bu süreç, kimyasalların yönetimi için sistematik bir metodoloji geliştirir, potansiyel riskleri minimize eder ve tedarik zinciri boyunca kapsamlı bir şeffaflık sunar.

Kimyasal Madde Kaydı Nasıl Yapılır?

Kimyasal madde kay, bir kimyasal madde hakkındaki bilgilerin ilgili kurumlara resmi olarak sunulmasını gerektiren önemli bir süreçtir. REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) çerçevesinde, şirketler maddelerinin özellikleri, kullanım alanları ve potansiyel tehlikeleri hakkında ayrıntılı bilgileri temin etmek zorundadır. Sunulan bu bilgiler, ilgili kurumlar tarafından sağlık, güvenlik ve çevresel standartlara uygunluk açısından titizlikle değerlendirilir. 

REACH Mevzuatı Kapsamında Madde Kaydı Nasıl Yapılır?

REACH kayıt süreci, yılda bir tondan fazla üretilen veya ithal edilen kimyasal maddelerle ilgili olarak üreticilerin ve ithalatçıların detaylı veri sunmalarını mecburi kılar. Bu süreç, ilgili maddenin özellikleri, kullanım alanları, maruziyet senaryoları ve risk yönetimi stratejileri hakkında ayrıntılı bilgileri kapsar. Sunulan veriler, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmekte olup, bu bilgiler yönetmeliklerle ilgili kararların alınmasında temel teşkil eder. 

GPC Türkiye Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Deneyimli ekibimiz, şirketinizin kimyasal madde kaydı ve bildirimi süreçlerini kolaylaştırmak adına size yardımcı olabilir. 

 1. Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirinin tamamında etkin ve güvenli kimyasal yönetimi sağlama  
 2. Yetkili Kurumlarla İletişim: Hükümet veya ilgili otoriteler gibi resmî kurumlarla olan iletişimleri sağlama  
 3. Envanter Doğrulama Envanter doğrulama sürecinde, şirketinizin stoklarında bulunan kimyasal maddelerin miktarını ve türünü belirme ve bu bilgileri güncel tutma   
 4. Kimyasal Atama: Kimyasalların kullanım alanlarına ve gereksinimlerine göre uygun şekilde atandığı, yönetildiği ve gerektiğinde mevzuat gerekliliklerine uygun olarak raporlanması 
 5. Kapsamlı Mevzuat Desteği: Karmaşık mevzuat gereklilikleri arasında yol göstermek amacıyla rehberlik edilmesi 
 6. Mevzuat Yol Haritası: İhtiyacınız olan mevzuat gerekliliklerini tespit ederek, yönetmeliklerle ilgili teknik konuları anlamanıza yardımcı olunması  
 7. Uzman Danışmanlık: Kimyasal yönetim süreçlerinizin her yönünü kapsayacak şekilde danışmanlık hizmeti sağlama  

GPC Türkiye, REACH madde kaydı ile ilgili size yardımcı olabilir:

 1. Bir maddenin REACH kaydına tabi olup olmadığının belirlenmesi 
 2. Gerekli belgelerin hazırlanması 
 3. Belgelerin Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) sunulması 
 4. Müşteriler adına ECHA ile iletişim kurulması 
 5. REACH kaydı uyumluluğu konusunda tavsiye ve rehberlik sağlanması 

Bizimle İletişime Geçin!

Kimyasal madde kaydı ve sınıflandırma hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Yararlı olabilecek diğer websiteleri

GPC Türkiye hizmetlerimizi keşfedin...

Scroll to Top